Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Yên Bái


Thông tin
Tên đại biểu: Dương Văn Thống
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Dương Văn Thống
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/1961
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, Yên Bái
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Cử nhân Lịch sử Đảng; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái
Nơi ứng cử: Yên Bái
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 26/04/1991

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: