Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đồng Nai


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Xuân Thống
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/04/1976
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016
Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai
Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công; Kỹ sư CNTT; Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp thanh vận
Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Đồng Nai
Nơi ứng cử: Đồng Nai
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 03/01/2000

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: