Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bình Phước


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Ngọc Thuận
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Trần Ngọc Thuận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/11/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Nơi làm việc: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
Nơi ứng cử: Bình Phước
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 26/09/1987

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: