Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đắk Lắk


Thông tin
Tên đại biểu: Niê Thuật
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Niê Thuật
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/05/1956
Dân tộc: Ê-đê
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cư Drăm, huyện Krông Bông , Đắk Lắk
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk
Nơi ứng cử: Đắk Lắk
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 10/07/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...




Bình luận: