Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (3)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đắk Nông


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Đắc Vinh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/11/1972
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học
Nơi làm việc: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nơi ứng cử: Đắk Nông
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 24/11/2003

Ghi chú

Ứng cử ở Nghệ An
Bình luận: