Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tiền Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Quốc Vượng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Trần Quốc Vượng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/02/1953
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải , Thái Bình
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng
Nơi ứng cử: Tiền Giang
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 20/08/1979

Ghi chú

ứng cử ở Yên Bái
Bình luận: