Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tây Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Mạnh Tiến
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/05/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
Nơi làm việc: Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội
Nơi ứng cử: Tây Ninh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 16/12/1996

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: