Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hoà Bình


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Văn Tỉnh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Bùi Văn Tỉnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/05/1958
Dân tộc: Mường
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc , Hoà Bình
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hòa Bình
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Nơi ứng cử: Hoà Bình
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 06/08/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: