Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (1)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hậu Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Hồng Tịnh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Lê Hồng Tịnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/06/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý hành chính công, Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Kỹ sư hệ thống điện
Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, TP. Hà Nội
Nơi ứng cử: Hậu Giang
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 26/03/1996

Ghi chú

ứng cử ở Đồng Nai
Bình luận: