Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Nghệ An


Thông tin
Tên đại biểu: Phan Đình Trạc
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Phan Đình Trạc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/08/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu , Nghệ An
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, XIV, XV, XVI (nhiệm kỳ 2011-2016)
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng ban nội chính Trung ương; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật
Nơi làm việc: Ban nội chính Trung ương
Nơi ứng cử: Nghệ An
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 04/08/1980

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: