Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tây Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Minh Trọng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Lê Minh Trọng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/03/1955
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh
Chức vụ: Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2015 theo Quyết định số 1642-QĐNS/TW ngày 05/01/2015
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Báo chí
Nơi làm việc: Đang cập nhật
Nơi ứng cử: Tây Ninh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 12/05/1982

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: