Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hà Nội


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Phú Trọng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Phú Trọng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/04/1944
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, Giáo sư, Tiến sỹ Chính trị học
Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng, Số 1A Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Nơi ứng cử: TP Hà Nội
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 19/12/1967

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: