Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bình Dương


Thông tin
Tên đại biểu: Mai Thế Trung
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Mai Thế Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/09/1954
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên , Bình Dương
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Dương; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương
Nơi ứng cử: Bình Dương
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 05/08/1974

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: