Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đồng Tháp


Thông tin
Tên đại biểu: Đào Việt Trung
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đào Việt Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/05/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên , Hà Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ủy viên hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hộ
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế
Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước
Nơi ứng cử: Đồng Tháp
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 04/05/1983

Ghi chú

ứng cử ở Nam Định
Bình luận: