Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (4)
Đoàn đại biểu

Tây Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Hoàng Tuấn Anh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Hoàng Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/11/1952
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn , TP Đà Nẵng
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo đạc Hàng không, Cử nhân Luật
Nơi làm việc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nơi ứng cử: Tây Ninh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 05/01/1984

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: