Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (2)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hà Nội


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Ngọc Bảo
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/06/1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011
Chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Nơi làm việc: Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà
Nơi ứng cử: TP Hà Nội
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 20/01/1995

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: