Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Cà Mau


Thông tin
Tên đại biểu: Dương Thanh Bình
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Dương Thanh Bình
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/08/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chính trị
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau
Nơi ứng cử: Cà Mau
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 01/01/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: