Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (12)
Đoàn đại biểu

Quảng Ngãi


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Hòa Bình
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/05/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật
Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nơi ứng cử: Quảng Ngãi
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 14/10/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: