Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (28)
Đoàn đại biểu

Trà Vinh


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Thái Bình
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Thái Bình
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/10/1954
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh , Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân chính trị
Nơi làm việc: Bộ Nội vụ
Nơi ứng cử: Trà Vinh
Đại biểu Khóa: X,XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 24/04/1973

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: