Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Sóc Trăng


Thông tin
Tên đại biểu: Võ Minh Chiến
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Võ Minh Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/06/1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Nơi làm việc: Ban chỉ đạo Tây Nam bộ
Nơi ứng cử: Sóc Trăng
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 05/12/1975

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: