Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Cao Bằng


Thông tin
Tên đại biểu: Hà Ngọc Chiến
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Hà Ngọc Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/12/1957
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
Nơi ứng cử: Cao Bằng
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 27/05/1980

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: