Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (2)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Yên Bái


Thông tin
Tên đại biểu: Đỗ Văn Chiến
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/11/1962
Dân tộc: Sán Dìu
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh(1999-2004; 2004-2011)
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp (ngành trồng trọt)
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái
Nơi ứng cử: Yên Bái
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 13/09/1986

Ghi chú

ứng cử ở Tuyên Quang
Bình luận: