Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (3)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Khánh Hoà


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Tuấn Tứ
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Lê Tuấn Tứ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/09/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính
Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Nơi ứng cử: Khánh Hoà
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 11/07/1991

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: