Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Tiền Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Văn Danh
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/05/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành , Tiền Giang
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, VIII
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật hành chính, Cử nhân Chính trị, Trung cấp Kế toán
Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang
Nơi ứng cử: Tiền Giang
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 18/12/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: