Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

An Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Tấn Đạt
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/07/1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo
Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò , Đồng Tháp
Trình độ học vấn: Dưới ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Quyền Trưởng ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo
Trình độ chính trị: Đang cập nhật
Trình độ chuyên môn: Lương y (giáo viên cấp 1, sư phạm 11 + 2)
Nơi làm việc: An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, An Giang
Nơi ứng cử: An Giang
Đại biểu Khóa: XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: ...

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: