Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Kon Tum


Thông tin
Tên đại biểu: A Đe
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Đinh Hồng Đe
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1947
Dân tộc: Dẻ-Triêng
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Blô, huyện Đắk GLei , Kon Tum
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự
Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum
Nơi ứng cử: Kon Tum
Đại biểu Khóa: XI,XIII
Ngày vào Đảng: 23/08/1970

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: