Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đắk Nông


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Diễn
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Lê Diễn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/04/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát , Bình Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa II
Chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học quân sự; Cử nhân Kinh tế ngoại thương
Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Nơi ứng cử: Đắk Nông
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 21/10/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: