Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hà Nam


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Thị Doan
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Doan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/01/1951
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân , Hà Nam
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Quản lý Kinh tế
Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước
Nơi ứng cử: Hà Nam
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 11/07/1981

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: