Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Trà Vinh


Thông tin
Tên đại biểu: Thạch Dư
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Thạch Dư
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/08/1957
Dân tộc: Khmer(Khơ-me)
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải , Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, VIII
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học chính trị
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh
Nơi ứng cử: Trà Vinh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 28/05/1985

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: