Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Vĩnh Phúc


Thông tin
Tên đại biểu: Ngô Văn Dụ
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Ngô Văn Dụ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/12/1947
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nơi ứng cử: Vĩnh Phúc
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 10/03/1969

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: