Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Sơn La


Thông tin
Tên đại biểu: Hoàng Ngọc Dũng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Hoàng Ngọc Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/07/1961
Dân tộc: Thái
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp , Sơn La
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên UBND tỉnh Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cao cấp Chỉ huy tham mưu, cán bộ chiến dịch - chiến lược
Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La
Nơi ứng cử: Sơn La
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 18/03/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: