Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Trà Vinh


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Trí Dũng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Trần Trí Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/03/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần , Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnhTrà Vinh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIII
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh
Nơi ứng cử: Trà Vinh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 26/03/1980

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: