Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (10)
Đoàn đại biểu

TP Hải Phòng


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Tấn Dũng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Ba Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/11/1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: thành phố Cà Mau , Cà Mau
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Nơi ứng cử: TP Hải Phòng
Đại biểu Khóa: X,XI,XII,XIII
Ngày vào Đảng: 10/06/1967

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: