Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Kiên Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Đặng Dũng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Bùi Đặng Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ma rốc
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Kiên Giang
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 30/06/1983

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: