Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Thái Nguyên


Thông tin
Tên đại biểu: Phạm Xuân Đương
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Phạm Xuân Đương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa 12,13,14,15,16; Đại biểu HĐND tỉnh khóa 10, 11, 12
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý hành chính công; Thạc sỹ quản lý hành chính công, Kỹ sư chế tạo máy
Nơi làm việc: Ban kinh tế Trung ương
Nơi ứng cử: Thái Nguyên
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 16/06/1984

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: