Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Nam Định


Thông tin
Tên đại biểu: Phạm Hồng Hà
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Phạm Hồng Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/01/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIII
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Nơi làm việc: Bộ Xây dựng
Nơi ứng cử: Nam Định
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 21/03/1989

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: