Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Kon Tum


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Vinh Hà
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Vinh Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/08/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Kỹ sư Thủy lợi
Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội
Nơi ứng cử: Kon Tum
Đại biểu Khóa: XII,XIII
Ngày vào Đảng: 16/06/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: