Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đồng Nai


Thông tin
Tên đại biểu: Vũ Hải Hà
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Vũ Hải Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/03/1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu chuyên trách trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ
Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Đồng Nai
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 01/04/1995

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: