Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hồ Chí Minh


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Thanh Hải
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Hai Nhựt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/02/1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành , Tiền Giang
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân văn chương
Nơi làm việc: Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 17/04/1968

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: