Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (1)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Hà Giang


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Ngọc Hải
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/12/1965
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, Hà Giang
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Giang; Ủy viên BCH Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Tài chính - ngân hàng
Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
Nơi ứng cử: Hà Giang
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 05/03/1994

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: