Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (2)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Quảng Nam


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Đức Hải
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/07/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính kế toán
Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
Nơi ứng cử: Quảng Nam
Đại biểu Khóa: Đang cập nhật
Ngày vào Đảng: 08/04/1984

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: