Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (4)
Đoàn đại biểu

Thái Bình


Thông tin
Tên đại biểu: Hoàng Trung Hải
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Hoàng Trung Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/09/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ:  Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Sau ĐH về Hệ thống điện
Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ - Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử: Thái Bình
Đại biểu Khóa: VIII,XI,XIII
Ngày vào Đảng: 20/11/1990

Ghi chú

ứng cử ở Hà Nội
Bình luận: