Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bình Thuận


Thông tin
Tên đại biểu: Vũ Hải
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Vũ Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/08/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tân Hồng, huyện Bình Giang , Hải Dương
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tiếng Pháp
Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội
Nơi ứng cử: Bình Thuận
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 19/07/1990

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: