Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Thái Nguyên


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Thanh Tùng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/08/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư , Thái Bình
Trình độ học vấn: 10/10
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh
Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên
Nơi ứng cử: Thái Nguyên
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 15/11/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: