Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đồng Nai


Thông tin
Tên đại biểu: Đỗ Thị Thu Hằng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/1971
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty phát triển khu công nghiệp(Tổng công ty Sonadezi), Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế
Nơi làm việc: Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Sonadezi)
Nơi ứng cử: Đồng Nai
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 20/04/1995

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: