Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (2)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Lào Cai


Thông tin
Tên đại biểu: Bùi Đức Hạnh
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Bùi Đức Hạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/11/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy , Nam Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học quân sự
Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai
Nơi ứng cử: Lào Cai
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 05/08/1982

Ghi chú

Ứng cử ở Thừa Thiên - Huế
Bình luận: