Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (1)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Đồng Tháp


Thông tin
Tên đại biểu: Lê Minh Hoan
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Lê Minh Hoan
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/01/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh , Đồng Tháp
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016
Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Nơi ứng cử: Đồng Tháp
Đại biểu Khóa: XI,XIII
Ngày vào Đảng: 28/07/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: