Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (3)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Điện Biên


Thông tin
Tên đại biểu: Sùng A Hồng
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Sùng A Hồng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/12/1962
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên
Nơi ứng cử: Điện Biên
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 10/10/1988

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: