Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

Bắc Ninh


Thông tin
Tên đại biểu: Trần Văn Túy
Tái ứng cử:
Tên thường gọi: Trần Văn Túy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/07/1957
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Gia Bình , Bắc Ninh
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Đại biểu HĐND tỉnh
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp
Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy Bắc Ninh
Nơi ứng cử: Bắc Ninh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 01/09/1983

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: