Thông tin chi tiết

  • * Phát biểu với tư cách ĐBQH
  • Lập pháp (0)
  • Chất vấn và góp ý (0)
  • Chức năng khác (0)
  • * Phát biểu với tư cách không phải ĐBQH
  • Trả lời chất vấn/báo cáo (0)
Đoàn đại biểu

TP Hồ Chí Minh


Thông tin
Tên đại biểu: Nguyễn Văn Hưng
Tái ứng cử: Không
Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/08/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Đại học
Đại biểu chuyên trách: Đại biểu kiêm nhiệm
Đại biểu Hội đồng Nhân Dân: Không
Chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn
Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh
Đại biểu Khóa: XIII
Ngày vào Đảng: 29/12/1978

Ghi chú

Không có ghi chú nào...
Bình luận: